. . . wróć

Wycieczki szlakiem ginących zawodów

Lepienie garnków - gospodarstwo agroturystyczne Paryja.W niedalekim sąsiedztwie gospodarstwa znaleźdź możesz przedstawicieli ginących zawodów. Pieszo dojdziesz do bednarzy, garcarza oraz pracujących przy wyrobie galanterii drewnianej. W czasie wycieczek samochodowych zobaczysz jak wygląda praca koszykarza, łyżkarza, dziechciarza, kowala. Zdjęcia wykonali Bartek Janusz, Hadrian Jakubczak, Piotr Firlej.

. . . wróć