. . . wróć

Szlak Ginących Zawodów w Gospodarstwie Paryja

Aktualności z Paryi znajdziesz na naszym profilu na facebook-u.

„Paryja” oznacza regionalnie miejsce odludne, położone w dolinie gdzie kończy się droga. Tak w widłach dwóch potoków, pod skalistym, sosnowym wzgórzem położone są drewniane, przytulne,  zabudowania Stajni „Paryja”. Okolica to południowa część Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, położonego w malowniczych terenach Pogórza Ciężkowickiego. Typowo galicyjski krajobraz kulturowy z mozaiką pól i lasów, pełen jest drewnianych kościółków oraz  czuwających na rozdrożach kapliczek.


„Paryja” to czynne 14-hektarowe gospodarstwo rolne z całym jego urokiem i po części nieodłącznym grajdołem. Do dyspozycji gości jest oddzielna, drewniana, stylowo wykończona chałupa z pełnym wyposażeniem kuchni i dużą otwartą werandą. W obejściu i w „Szopie Tradycji” znajduje się wystawa etnograficzna przedmiotów gospodarstwa domowego. Pod chałupami staw,  kwieciste kaczeńcowe łąki i pasące się na nich konie małopolskie. Poza jazdą konną można przyjemnie spacerować, uprawiać wspinaczkę skałkową, przemierzać ciekawe trasy rowerowe,
a z właścicielem leśnikiem poznawać tajniki dzikiej przyrody.

Sylwia, Jaś, Mietek Solarz
Zapraszamy! 

Sylwia tel. 791-157-862,
Mietek, 692-756-540, solarz_m@wp.pl


tl_files/Galeria/Zniwa w Paryi, fot. Wiktor Chrzanowski/IMG_9396.jpg


tl_files/Galeria/Zniwa w Paryi, fot. Wiktor Chrzanowski/IMG_9364.jpg


OFERTA    GOSPODARSTWA   AGROTURYSTYCZNEGO  
I   STAJNI  KONI  „PARYJA”  W  OŁPINACH

 

I)  Piesza wycieczka  rekreacyjno-edukacyjna wraz z pobytem na terenie gospodarstwa (ok. 5 godz.)

Autokar przyjeżdża i parkuje na parkingu przed kościołem  w centrum miejscowości Żurowa, dalej 2.5 km pieszej trasy (ok. 700 m po terenie wsi Żurowa dalej po terenie wsi Ołpiny)  i pobyt w gospodarstwie „Paryja”. Odjazd,  po podejściu 400 m do góry, podstawionym tam na umówioną godzinę  autokarem.

Prowadzącym jest właściciel  gospodarstwa „Paryja” z wykształcenia mgr inż. leśnictwa, z zainteresowania przyrodnik, geolog, regionalista lub inny przewodnik  dobrze znający region.

Założeniem całości pobytu jest,  przy okazji wolnego spaceru po uroczych okolicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i pobycie na terenie gospodarstwa, przemycenie szerokiej wiedzy jak oraz wielu ciekawostek związanych z obiektami na trasie, jak i znajdującymi się na terenie gospodarstwa. Część edukacyjna i zawarte w niej informacje (z założenia) nie będą unikać tematów „trudnych”, przedstawiając dzieciom np.  jedynie tylko tę „piękną” stronę hodowli koni pomijając „brzydszą – typowo gospodarczą” część zagadnienia. Generalnie chodzi o to, żeby nowe pokolenie wprowadzać całościowo w zagadnienia ekologii, a nie uczyć kochać ptaszki, ale już muchy uważać za wstrętne! Bo bez muszek ptaszki żyć nie będą! Pobyt pozwoli na zdobycie  wielu umiejętności , zapoznanie się ze sposobem gospodarowania naszych przodków i nabranie szacunku do Ziemi jako Naszej Żywicielki.

Przystanki na trasie spaceru:

1)      Drewniany kościół pw. św. Małgorzaty zbudowany w latach 1595-1602. Lekcja historii i drewnianego budownictwa sakralnego.

2)      Pozostałości młyna i tartaku wodnego zbudowanego ok.  1900 roku – spacer po grobli stawiska z widoczną młynówką i miejscem zrzutu wody na turbinę. Naprzeciw tablica -  miejsce rozstrzelania 9 mieszkańców narodowości żydowskiej.

Lekcja – dawne budownictwo gospodarcze, woda jako źródło ekologicznej energii. 

3)      Skały „Borówki”. Grupa okazałych wychodni piaskowca ciężkowickiego z wbudowaną małą kapliczką i tablicą upamiętniającą śmierć właściciela żurowskiego dworu Juliana Budzyna w Katyniu. Tak narysował je podróżnik i rysownik M. B. Stęczyński w 1847 roku, a jak wyglądają naprawdę trzeba koniecznie zobaczyć.

Lekcja geologii i historii.

4)      Koń, kobyła i siodło zarazem – regionalna i geograficzna nazwa specyficznego ukształtowania terenu. Lekcja geografii, przyrody, klimatologii i regionalizmu.

 

„Chyba  kłąb lub przedni łęk”

5)      Niemiecki układ drewnianych zabudowań gospodarskich wraz ze starą kuźnią.

Lekcja etnografii, rzemiosła i zapożyczeń językowych z okresu zaborów. 

 

6)      Grusza na rozstajnych drogach – majestatycznych rozmiarów Grusza dzika (Pyrus communis) – niedaleko „Karczmisko” – miejsce gdzie wg legendy karczma zapadła się pod ziemię grzebiąc pijących chłopów i lichwiarskiego Żyda. Piknik pod gruszą. 

Lekcja przyrody.  

7)      Wiekowy wąwóz na płaskowyżu, wzdłuż dawnej drogi do  Biecza. 

Lekcja etnografii i gospodarki rolniczej. 

 

8)      „Dzikie Pola” (Ugory) – Prawie niezamieszkałe, bezpańskie  tereny pogranicza Żurowej i Ołpin, na nowo zarastające dzikim lasem.

Lekcja – Zmiany gospodarcze i presja na las.

 

9)      Źródełko dobrej wody – studnia wykonana do niedawna z cembrowiny lipowej położona u źródła potoku. Kompas na liściu.

Lekcja etnografii i topografii. 

 

10)   Okopy i stanowiska z I wojny światowej

Lekcja historii – Bitwa pod Gorlicami

 

11)   Sukcesja na łące torfowiskowej, obok źródło wody (na tzw. „ czarną godzinę”).

Lekcja przyrodniczo botaniczna. 

 

12)   Nieczynny kamieniołom z widoczną rynną spustową i ostrymi krawędziami odłupań.

Lekcja geologiczno-rzemieślnicza.

 

13)   Skała „Staw nad Paryją” – niewielkich rozmiarów bezodpływowe zagłębienie skalne niewiadomego pochodzenia ze zbierającą się wodą opadową.

Lekcja geologiczno-botaniczna.

Żółty kolor na wodzie pochodzi z zawiesiny pyłku sosny nie jak się powszechnie uważa zanieczyszczeń pyłami siarkowymi.

14)   Skała „Okap pod Stawem”.

Lekcja geologiczno-przyrodnicza.

 

                Uwaga: Czas spaceru planowany jest na 2-3  godzin, w zależności od wieku, kondycji czy zainteresowania. Każdy z 14 przystanków zostanie mniej lub bardziej szczegółowo omówiony. Możliwe jest uzupełnienie wycieczki o gry i zabawy terenowe.  Dodatkowo po całej trasie można pod okiem prowadzącego rozpoznawać ptaki po głosach, dzikie jak i uprawne rośliny oraz wszelkie napotkane po drodze żyjątka. Każda otwarta przestrzeń może zachwycić  malowniczym krajobrazem sięgającym wzgórz Beskidu Niskiego, a w warunkach dobrej przejrzystości powietrza nawet Tatr.

15)           Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja”.

Lekcja  - Zostań Małym Rolnikiem.

Na terenie gospodarstwa planowany jest wypoczynek, zabawy i posiłek.  „Prołzioki” (przaśne placki zbożowe pieczone na blasze kuchennej) podawane z masłem, serem czy powidłem, których ulubiony kształt można sobie samemu ulepić. W trakcie ogniska (prowiant i obsługę mogą zapewnić przyjeżdżający) grupami po kilka osób odbywać będą się przejażdżki konne pod okiem instruktora jeździectwa.

Zabawy to np. napędzanie kieratu, slalom małymi wózkami z wiaderkiem wody, sztafeta z jajkiem na łyżce, strzelanie z bata, rzucanie podkowami do celu, zabawa w hacele … .

Czas pobytu szacowany jest na ok. 2 godziny, czyli całkowity czas aktywny to 4-5 godzin, doliczając wysiadanie, formowanie, wyjście do autobusu, wsiadanie zajmie to ok. 5-6 godzin.

Cena całości – wycieczka i pobyt (przy grupie powyżej 20 osób) to 25zł/osobę.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość noclegu i wyżywienia dla grupy max. 20 osób.

  1. II.               Pobyt na terenie gospodarstwa

(warsztaty i zabawy na terenie gospodarstwa trwające ok. 2 godz.)

1). Warsztaty pieczenia prołzioków z mąki orkiszowej.

Zaprezentowany zostanie cały proces uzyskania mąki „od ziarna do placka”. Ze zmielonego w żarnówce zboża zostanie odsiana mąka , zarobione ciasto na placki, ulepione placki i wypieczone na blasze kuchennej. W całym procesie, a szczególnie w lepieniu sobie własnego pomysłu kształtów placka biorą udział dzieci. Do zadań dzieci należy również zrobienie masła do smarowania prołzioków. W ten sposób nawet większa grupa będzie zamiennie „zatrudniona” przy pracy. Dodatkowa atrakcją dla chętnych dzieci jest  przejażdżka konna, krótka wycieczka po skałach przed domem i prezentacja pracy kieratu. Podczas całego procesu omawiane są wszystkie zastosowane sprzęty z uwzględnieniem poszanowania dla zboża i chleba, którego dawniej najczęściej permanentnie brakowało. Wszystko odbywa się w scenerii typowych zabudowań drewnianych i wiejskiej kuchni opalanej drewnem.

2). Warsztaty kołodziejskie

Omówione zostaną wszystkie sprzęty potrzebne do zrobienia koła do wozu (dziad, kobylica, tokarnia) sposoby  sezonowania i wyboru materiału drzewnego. Przedstawione zostanie regionalne nazewnictwo części całego wozu, zaprezentowane toczenie głów, struganie ośnikiem szprych, struganie heblem dzwon. Całość odbywa się w tradycyjnym drewnianym warsztacie, przy użyciu oryginalnych sprzętów. Każdy będzie mógł coś popróbować zrobić. Dodatkowa atrakcją dla chętnych dzieci jest  przejażdżka konna, krótka wycieczka po skałach przed domem i prezentacja pracy kieratu.

3). Warsztaty przędzalnictwa i kręcenia powrozów

Omówione zostaną sprzęty, ich działanie i nazewnictwo. Przedstawiony cały proces od „naci do nici”. Ukręcony na powroźnicy sznur sprawdzony zostanie przy zabawie w przeciąganie liny. Dodatkowa atrakcją dla chętnych dzieci jest  przejażdżka konna, krótka wycieczka po skałach przed domem i prezentacja pracy kieratu.

Cena to 15 zł od osoby (przy grupie liczącej co najmniej 20 osób). Dojazd małym autokarem na miejsce lub dojście 400 m w przypadku dużego autokaru

Przedsięwzięcia planowane:

Przejażdżki zaprzęgiem konnym na wozie z sianem. Prezentacja kolejnych faz wzrastania zboża. Warsztaty żniwne. Zimowe Kuligi i zjazdy na workach.

 

ZAPRASZAMY!

 

Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja”

Sylwia, Jasiu, Mieczysław Solarz

38-247 Ołpiny 512

e-mail   solarz_m@wp.pl

Sylwia Solarz  791 157 862

Mieczysław  Solarz  692 756 540